لیست قیمت زیر در تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ به روز رسانی شده است ، جهت دریافت قیمتهای به روز با ما تماس بگیرید.

نوع کالا و خدماتقیمت
قیمت چاپ پارچه ساتن ضخیم آمریکایی مات متری 45/000 تومان
قیمت چاپ پارچه ساتن ضخیم فرانسوی براق متری 40/000 تومان
قیمت چاپ پارچه ساتن نازک ایرانی براق متری 25/000 تومان
قیمت چاپ پارچه مخمل درجه یک متری 45/000 تومان
قیمت چاپ پارچه مخمل معمولی متری 40/000 تومان
قیمت چاپ پارچه کوسن و رومبلی متری 45/000 تومان
هزینه چاپ پارچه فلامنت متری 25/000 تومان
فقط چاپ ( پارچه از خودتان - کارهای تیراژ ) متری 15/000 تومان

نوع کالا و خدماتقیمت
چاپ پرده شید روی پارچه تکستایل کره ایمتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی پارچه تکستایل چینیمتری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید بر روی سولیت ( یک رو چاپ )متری ۳۴/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید بر روی سولیت ( دو رو چاپ )متری ۸۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده زبرامتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده لوردراپه روی کتد و لمینیتمتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده لوردراپه روی سولیتمتری ۵۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده پارچه ای ( مخمل )متری ۴۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده پارچه ای ( ساتن آمریکایی )متری ۴۰/۰۰۰ تومان

نوع کالا و خدماتقیمت
چاپ کاغذ دیواری با کیفیت عالیمتری 35000 تومان
چاپ کاغذ دیواری با کیفیت متوسطمتری 28000 تومان
چاپ استیکر با لمینیت و کیفیت عالیمتری 37000 تومان